İstanbul TMS Tedavisi

Transkraniyel Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavisi 1980'lerin ortalarında keşfedildi ve ilk klinik olarak 1990 yıllarında kullanılmaya başlandı. 

TMS tedavisi depresyon, migren, anksiyete gibi birçok psikolojik ve nörolojik bozuklukta etkili bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir.

İstanbul TMS Tedavisi
Hemen Arayın
Adresimiz

TMS Tedavisi Nedir?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyonu (TMS), elektromanyetik indüksiyon kanununa göre oluşturulmuş elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen manyetik dalgaların nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde günümüzde güncel ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Hedef olarak seçilen rahatsızlıklardan bazıları ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Fibromyalji, Depresyon, Şizofreni, Parkinson ve Alzheimer’ olarak sıralanabilir. TMS’nin bir diğer ismi ‘Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU)’ dır.

Kafatasının üzerinden yoğunlaştırılarak yapılan manyetik akımların cilt altı ve kafatasından zarar vermeden geçerek beyin bölgelerini uyarması ve bu doğrultuda sinir hücrelerinde aktivasyonun sağlanarak pek çok rahatsızlığın sağaltımında kullanılmasıdır. Temel çalışma prensibi, MR cihazlarındakine benzer ancak bölgesel alanda çok daha kuvvetli bir manyetik akım oluşturur.

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntem olarak kullanılıyor. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elekt­rik akımları uyarıma yol açıyor. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenebiliyor veya modüle edilebiliyor. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMU yöntemi, nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araç olarak kullanılıyor.  Tekrar­lanan, Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat ediyor.

Genel olarak, tedavinin uygulanması haftada 5 seans olmak üzere, toplamda 20- 30 seans olacak şekilde, 4-6 haftalık periyotlarla başlanır. Her tedavi seansı yaklaşık bir saat sürer. Hastalığın tanısına göre değişmekle birlikte diğer tedavilere ek olarak veya tek başına kullanımı mevcuttur. Ortalama 10 ila 20 arasında ve 2-3 günde bir uygulanan seanslar bazı hastalık grupları için daha etkili bulunmuştur. Bunun dışında, ilaç tedavisinin tercih edilmediği, kullanılamadığı veya ilaç kullanımının riskli olduğu gebelik veya süt verme döneminde FDA onayı ile güvenli ve etkili kullanım alanı içerisinde olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır.

 

Detay
Ekibimiz

İstanbul'da Deneyimli Uzmanlarımız

Tüm Doktorları Gör

TMS tedavisi nelere iyi gelir?

TMS son yıllarda artan önemi ve kullanım alanlarından dolayı nöroloji ve psikiyatride çok önemli bir konuma gelmiştir...

Anksiyete

Anksiyete (kaygı) bozukluğu, nedeni bilinmeyen, içten gelen, korku, sıkıntı, kaygı kötü bir durum olacakmış gibi yaşanan bir duygudur. Bir çeşit uyarı duygusu olan anksiyete, kişinin günlük hayatını sekteye uğratabilir.

devamı

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. Bu ruh hali değişimleri arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler de olabilir.  

devamı

Demans

Demans, düşünme, hatırlama ve akıl yürütme gibi zihinsel, bilişsel görevler ile davranış becerilerini etkileyen bir hastalıktır. Yaşlı insanlarda daha yaygın görülür. 85 yaş ve üzeri insanların yaklaşık %50’sinde demans rahatsızlığı görülür.

Alzheimer, hastalığı yaşlı erişkinlerde demans’ ın en yaygın tipidir. Demans hastalığına sebep olan Alzheimer’a karşı kök hücre, immünoterapi gibi yenilikçi tedavi yöntemlerinin yanında son yıllarda yaygınlaşan TMS yöntemi de kullanılmaktadır.

TMS tedavisinde, sağ DLPFC’ deki aşırı aktivite demansta hafıza ile ilgili problemlerin sebebi gibi gözükmektedir. Bu sebeple sağ DLPFC’ e uygulanan 1-2 Hz. yavaşlatıcı akımlar hafızanın canlanmasında etkin rol oynuyor gibi gözükmektedir.

Ayrıca yapılan başka bir çalışmada dil üretimi, konuşulanı anlama ve mmse’ deki pozitif değişimin bileteral DLPFC’ e uygulanan yüksek frekanslı uygulamanın düşük frekanslı uygulamaya göre uzun dönem (3 aylık gözlem) etkisinin daha iyi olduğunu göstermiştir. Ek olarak, motor korteksin rTMS ile uyarısı Parkinson’da distonik semptomlar ve bradikinezi hastalıklarında iyileştirmek için kullanılmıştır.

devamı

Depresyon

Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. Depresyonlu kişilerde evde ve işte görevlerini yerine getirme yeteneği azalmıştır. 

Muayene ve tetkikler sonucu depresyon sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel uygun bir tedavi uygulanır. İstanbul da depresyon tedavisinde en iyi yöntemi TMS tedavisidir. İstanbul da alanında uzman kadrosuyla TmsClinic psikiyatrik ve psikolojik hizmet vermektedir.

devamı

Gebelikte TMS Tedavisi

Depresyonu olan hamilelerde uygulanması ile ilgili ilk olgu araştırması Nahas ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Otuzaltı yaşında ikinci trimestırda anksiyete’ li hamileye TMS tedavisi uygulanmıştır.

devamı

Felçli Hastalar

Felç, bir kişinin vücudunun belirli bir bölgesinde veya tamamında meydana gelen kas kontrolünün kaybı ve işlev kaybı durumunu ifade eder. Felç, genellikle bir sinir sistemi sorunundan kaynaklanır ve genellikle felç olan bölgedeki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar.

Muayene ve tetkikler sonucu felç sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel uygun bir tedavi uygulanır. İstanbul'da felç tedavisinde en iyi yöntem TMS tedavisidir. İstanbul'da alanın da uzman kadrosuyla TmsClinic psikiyatrik ve psikolojik hizmet vermektedir.

devamı

Epilepsi

Epilepsi en yaygın görülen nörolojik bozukluktur. Dünya sağlık örgütünün (WHO) 2018 verilerine göre Dünya üzerinde 65 milyondan fazla (dünya nüfusunun %1’i) insan epilepsi hastasıdır(WHO, 2018). Türkiye’de yaklaşık 800,000 veya nüfusun %8’i oranında epilepsi hastası vardır. Epilepsi her yaştan insanı etkileyen zihinsel bir bozukluktur. Epilepsi hastalarının %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Bu hastalardan yaklaşık %70’i tedavi edilebilmektedir.

Bu hastalık elektrografik nöbetler ile hastaya beyninden saldırır ve içinde köklenir. Sonraları ise beynin bütün kısımlarına yayılma özelliği gösterir. Epilepsi olgularında korteksin uyarılma ihtimali artmaktadır (Yadollahpour, 2015).

Transkraniyal manyetik Stimülasyon tedavisi epileptik nöbetlerin azaltılması ve önlenmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca, hastalığın patofizyojosini araştırmak için TMS’den yararlanılmaktadır. Tek TMS darbelerinin ayırt edilebilir kas aktivitelerine neden olduğu en düşük Stimülasyon seviyesi motor eşiği olarak adlandırılır. Bu özelliği TMS’nin uygulama yoğunluğunu veya güvenliğini kontrol etmek için kullanılır. TMS’nin önleyici etkilerinin nöronların uyarılmasını azaltmak için yararlı olduğu görülmektedir.

devamı

Migren

Doktorlara en fazla başvurulan hastalıklardan birisi migren hastalığıdır. Hastanın günlük yaşamını etkileyebilen, gün içerisinde gerçekleştirdiği olaylara kısıtlama getiren bir hastalıktır. Uzun süreli migren ağrılarından sonra depresyon ve anksiyete de görülebilir.İstanbul TMS tedavisi ile beyinin ağrı yapan bölgesine uygulama yapılarak tedavi uygulanmaktadır. Uygulamada ağrı noktalarına yapılan manyetik akım baş ağrısını azaltirken ayni zamanda migrene bağlı olarak oluşan stres de ortadan kalkar.

Muayene ve tetkikler sonucu migren sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel uygun bir tedavi uygulanır. İstanbul'da migren tedavisinde en iyi yöntem TMS tedavisidir. İstanbul'da alanın da uzman kadrosuyla TmsClinic psikiyatrik ve psikolojik hizmet vermektedir.

devamı

Multipl Skleroz (MS)

MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Nedir?

Multiple Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.Bağışıklık sistemi vücudu dışarıya karşı korurken kendi hücrelerini tanır. Ancak bilinmeyen nedenden dolayı sistem bozulduğunda, bağışıklık sistemi kendi hücrelerine özellikle de sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı saldırı düzenler. Bunun sonucunda yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar olabilir, bunlara MS atakları denir.Ataklar 1 hafta, 3 ay, 1 yıl gibi farklı zamanlarda olabilir. Her MS hastası için atak süreleri farklıdır. Günümüzde ilaçlar, fizik tedavi , TMS tedavisi ve diğer yöntemlerle ataklar önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir.

Multiple Skleroz Nedenleri

Multiple Skleroz'un oluşumunda çevresel etkenler (iklim, yaşanan bölge vb.) ve geçirilmiş viral enfeksiyonların yanı sıra, genetik yatkınlık da önemli rol oynuyor. Ms Hastalığı, genetik ve çevresel nedenlerin bir araya gelmesi sonucunda da meydana gelebilir.

Multiple Skleroz (MS) hastalığı, özellikle 20-40 yaş arasında ve çoğunlukla kadınlarda görülüyor ancak bu farkın nedeni bilinmiyor.

MS’in kuzey ülkelerinde görülme sıklığı ekvatora yakın ülkelere göre 3 kat fazlayken bunun nedeni konusunda araştırmalar sürüyor. Kuzey ülkelerinde güneşli gün sayısının ekvatoral bölgelere kıyasla azlığından yola çıkan kimi araştırmalar, D vitamini eksikliğinin MS için bir risk faktörü olabileceğinin üstünde duruyor.

Multiple Skleroz Çeşitleri

Hastalık her kişide farklı olarak seyreder. Hastaların hepsinde sinirler zarar görür ancak ortaya çıkan belirtiler farklı olabilir.

MS’in tanımlanan başlıca dört tipi bulunur. 

Atak ve iyileşmeler ile giden MS: Ataklar ile ortaya çıkar. Ataklar tam veya kısmen geri dönüşlüdür. MS’li hastaların çoğu başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek ise mümkün değildir. Ataklar bazen yılda birkaç kez, bazen 2-3 yılda bir, bazı hastalarda ise ancak yıllar sonra tekrar ortaya çıkabilir.

Sekonder ilerleyici MS: Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmında daha sonra ataklar azalır ya da görülmezken, örneğin yürüme güçlüğü ve konuşma ve denge bozukluğu ya da bilişsel engellilikte devamlı bir ilerleme olur.

Primer ilerleyici MS: Hastalık sinsi başlıyor ve yıllar içinde gittikçe artan engellilik ortaya çıkıyor. İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirli oluyor. Bu gruptaki hastalar MS’li olguların daha az bir bölümünü oluşturuyor.

Ataklarla ilerleyici MS: Başlangıçtan itibaren sinsi ve ilerleyici seyretmekle beraber arada ataklar da görülebiliyor.

Belirtiler

MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Belirtileri Nelerdir?

MS belirtileri, rahatsızlığın erken evrelerinde geçici ataklar şeklinde ortaya çıkarken, tedavide geç kalındığında ilerleyen yıllarda görme kaybı, denge ya da yürüme bozukluğu ve peltek konuşma gibi bazı belirtiler kalıcı olarak yerleşebilir.

Bu nedenle MS belirtilerini iyi tanımak ve zamanında hekime başvurmak çok önemlidir. Ayrıca ataklar geçtiğinde “nasıl olsa düzeldim” düşüncesiyle tedaviyi kesinlikle bırakmamak gerekiyor.

MS’de yorgunluk, halsizlik, uyuşmalar ve vücutta elektriklenmeler gibi belirtiler gün içinde aralıklarla gelişebileceği gibi günlerce, haftalarca da sürebilir.

MS atakları belirtiler ise;

·         Yorgunluk

·         Vücudun değişik bölgelerinde özellikle gövdede, yüzde, kollar ya da bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük

·         Denge ya da yürüme bozukluğu

·         Dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları

·         Mesane ve bağırsak problemleri

·         Baş dönmesi

·         Görmede bulanıklık

·         Düşünme, bellek ya da konsantrasyonda zorluk yaşama

·         Depresyon

Ancak bu belirtiler kişide MS olduğu ve atak geçirdiği anlamına gelmiyor. Kişide daha önce olmayan bir nörolojik bulgunun varlığı, 24 saatten fazla sürmesi ve kötüleşmesi atak varlığına işaret eder. Bu durumda kişinin doktora başvurması gerekiyor.

devamı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin aklına zorla giren ve büyük bir endişe ya da rahatsızlığa neden olan, hastanın tekrarlayan davranışlar veya zorlantılı ritüelistik zihinsel eylemler ile (kompulsiyonlar) azaltmaya çalıştığı endişe ve obsesyonlar içeren zihinsel bir rahatsızlıktır. Genellikle çocukluk ve gençlik yıllarında teşhis edilir. İki çeşittir: takıntılar ve zorlamalar. Hastalar sadece birini veya her ikisi birden yaşayabilir ve çok fazla anksiyete’ ye sebep olurlar. Obsesyonlar, istenmeyen ve tekrar eden düşünceler, dürtüler ya da gitmeyen imgelerdir.


OKB, tipik olarak ilaç, psikoterapi veya her ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Hastaların çoğu tedaviye yanıt verse de bazıları kalıntı semptomlara maruz kalırlar. OKB belirtilerin azaltılmasına TMS veya rTMS’ nin etkili olduğuna dair araştırmalar olmasına rağmen tek başına veya ilaçla birlikte semptomların azaltılmasında yeterli faydayı sağlayamayabilir. Ancak, TMS ile beraber hastanın depresyon belirtileri azaltılarak OKB ile mücadele etmesi için gereken iyi oluşu sağlayabilmektedir.

devamı

Otizm

Otizm veya Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğundan oluşan gelişimsel bozukluklar ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar içeren karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Duyuşsal farklılıklar da bunlara eklenebilir.

Otizm genelde entelektüel veya öğrenme yeteneği ile ilişkili ortaya çıkar ve anlama, zayıf sosyal işlevlerden ağır yetersizlik problemleri oluşturulabilir. Otistik çocukların yaklaşık %25-30’unda epilepsi nöbetleri yaşanabilir (Foley ve ark., 2015). Otizm Spektrum Bozukluğunu ailelere ve devlete getirdiği klinik, mali ve sosyal yükler çok fazladır (Oberman ve ark., 2015). Bu sebepten dolayı TMS ve benzeri daha iyi tedavi yöntemlerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. TMS, otizmin tanısında ve tedavisinde dünya çapında merkezlerde kullanılmaktadır. Ancak, bu amaçla yapılan araştırmalar yeterli değildir.

devamı

Panik Atak

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) tedavisi, majör depresif bozukluk gibi bazı psikiyatrik durumların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak, panik atak gibi diğer durumların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz. Panik atak genellikle bilişsel davranış terapisi, ilaç tedavisi (antidepresanlar, anksiyolitikler) veya bir kombinasyonu gibi başka tedavi seçenekleriyle yönetilir.

TMS, beyindeki belirli bölgelere manyetik alan uygulayarak sinir hücrelerinin aktivitesini değiştirmeyi amaçlar. Bu, depresyon gibi durumların tedavisinde işe yarayabilir, ancak panik atak gibi diğer anksiyete bozukluklarının tedavisinde önerilmez.

Panik atak tedavisi genellikle şu yöntemleri içerir:

İlaç Tedavisi: Antidepresanlar (SSRI'lar, SNRI'lar), anksiyolitikler (bunlar arasında benzodiazepinler) gibi ilaçlar panik atak tedavisinde kullanılabilir. Ancak, ilaçlar her zaman bir uzman doktor tarafından reçete edilmelidir.
Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): Bu terapi türü, düşünce kalıplarını değiştirmeyi ve korku ve endişe ile başa çıkmayı öğretmeyi amaçlar. Panik atakları tetikleyen düşünce ve davranışları tanıyıp değiştirmek bu terapinin odak noktalarından biridir.
Relaksasyon Teknikleri: Derin nefes alma, progresif kas gevşetme, meditasyon gibi relaksasyon teknikleri panik atak belirtilerini hafifletebilir.
Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, genel zihinsel sağlığı iyileştirebilir ve stresle başa çıkmada yardımcı olabilir.
Herhangi bir tedavi planı belirlenirken, bir kişinin bireysel durumu ve semptomları göz önüne alınmalıdır. Eğer panik atak belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve size en uygun tedavi planını belirlemek önemlidir.

devamı

Parkinson

Transkraniyal manyetik stimulasyon (TMS) elektromanyetik prensipleri beyin korteksinde elektrik alan oluşturmak için uygulayan yeni bir yöntemdir. Elektrofizyolojide tanısal amaçlarla kullanımı oturmuş olup psikiyatrik hastalıkların tedavisindeki kullanmak üzerindeki çalışmalar ise yenidir. TMS ruhsal hastalıkların, özellikle depresyonun tedavisinde umut verici bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. 

Pascual-Leone ve arkadaşları (1994) tarafından akinetik hastaların motor kortekslerine yapılan tek vuru uygulama ile yararlı sonuçlar bildirilmiştir. Mallory ve Stone (1998) 10 günlük uygulama sonucunda Parkinson belirtilerinde 6 ay
süren belirgin iyileşme bildirmişler. Yine Parkinson hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada ise etkilenen ekstremite ile ilgili motor alana 5 Hz rTMS uygulamanan bradikinezi üzerinde yararlı olduğu bildirilmiştir (Siebner ve ark. 1999b). On ilaçsız Parkinson hastasında primer motor el alanına 5 Hz uygulama sonucunda ise global motor skorda 1 saat süren anlamlı derecede iyileşme gözlenmiştir (Siebner ve ark. 2000). Siebner ve arkadaşlarının (1999a) bir başka çalışmasına göre yazar krampında motor kortekse 1 Hz rTMS uygulanması sonucunda el
yazısında geçici iyileşme ve yetersiz kortikokortikal inhibisyonda düzelme görülmüştür. Sonuç olarak tms tedavisi beyindeki elektrik akımına olumlu etkilerle parkinson hastalarına da umut ışığı olmaktadır.

devamı

Şizofreni

Şizofreni, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, insan zihnini zayıflatan bir psikiyatrik bozukluktur (Sayar ve ark., 2016). Genetik ve çevresel etki, bilinen en önemli nedenleri arasındadır. Tipik olarak iki farklı semptomu bulunur: halüsinasyon ve sanrılar gibi pozitif ile avolüsyon ve anhedoni gibi negatif belirtiler. Pozitif semptomlar ilaca yanıt vermesine rağmen negatif olanların ilaç ila tedavi edime ihtimali oldukça düşüktür.


Şizofreni, Dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen kronik bir beyin bozukluğudur. Hastalığın tipik belirtileri sanrılar, halüsinasyonlar, düşünme ve konsantrasyonla ilgili sorunlar ve motivasyon eksikliğini içerebilir. Bu psikiyatrik bozukluğun kesin tedavisi olmamakla birlikte yapılan araştırmalar TMS gibi yeni tedavi yöntemlerinin hastalığın tedavisinde çığır açmaktadır. Son zamanlarda TMS tedavisinin şizofreni üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar yapılmaktadır (Lafaucheur ve ark., 2014).

Tedavi protokollerinin çoğunluğunda sol TPC (Temporoparietal korteks) üzerinde düşük frekanslı baskılayıcı rTMS’ nin işitsel halüsinasyonların iyileştirilmesinde bazı terapötik faydalarının olduğu tespit edilmiştir. Tipik bir tedavide 1 Hz TMS, sol TPC üzerinden seans başına 1000 vuruş, 4-5 hafta boyunca, 2. Haftadan itibaren klinik olarak anlamlı iyileşme ile birlikte işitsel halüsinasyonlar için uygulanmıştır. Şizofrenide yüksek frekanslı rTMS’ nin etkileri Sol Dorsolateral Prefrontal Kortekse (DLPFC) negatif semptomlar üzerinde ve 1 Hz (düşük frekans) rTMS ise işitsel halüsinasyonlar ve pozitif semptomları tedavi etmek için sol TPCüzerine uygulanmıştır.

devamı

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması gerçekte bir uyaran olmaksızın kişinin bir ses algılaması olarak tanımlanır.Bu ses değişik ton,özellik ve karekterde olabilir. Muayene ve tetkikler sonucu çınlamanın sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel uygun bir tedavi uygulanır.İstanbul'da kulak çınlama tedavisin de en iyi yöntemi TMS tedavisidir. İstanbul'da alanın da uzman kadrosuyla TmsClinic psikiyatrik ve psikolojik hizmet vermektedir.

devamı

Fibromiyalji

"Fibromiyalji ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS): Ağrıyı Yönetme Yolunda Yenilikçi Bir Yaklaşım"

Fibromiyalji, kronik ağrı, yorgunluk ve uyku problemleri ile karakterize edilen karmaşık bir sendromdur. Bu makalede, fibromiyalji hastalarının tedavisinde geleneksel yöntemlere ek olarak kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon'un (TMS) potansiyeli ele alınacaktır.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, yaygın kas ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk ve diğer semptomlarla kendini gösteren bir ağrı sendromudur. Genellikle multisistemik bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve çeşitli faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkabilir.

Fibromiyalji Tedavi Yaklaşımları:

İlaç Tedavisi: Ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar ve antidepresanlar gibi ilaçlar kullanılabilir.
Fizik Tedavi ve Egzersiz: Kas güçlendirme ve aerobik egzersizler fibromiyalji semptomlarını hafifletebilir.
Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi tekniklerle stresin azaltılması hedeflenir.
Uyku Düzeni: İyi bir uyku düzeni sağlamak, fibromiyalji yönetiminde önemlidir.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Nedir?

TMS, bir manyetik alanın kullanılmasıyla sinir hücrelerini uyararak beyin aktivitesini etkileyen bir tedavi yöntemidir.
Fibromiyalji tedavisinde, TMS'nin sinirsel düzenlemelerle ağrıyı azaltma potansiyeli araştırılmaktadır.

Fibromiyalji ve TMS Araştırmaları:

Çeşitli klinik çalışmalar, TMS'nin fibromiyalji semptomlarını azaltma potansiyeline dair olumlu sonuçlar göstermiştir.
TMS'nin beyin aktivitesini değiştirerek ağrı algısını düzenleme mekanizmaları üzerinde yapılan araştırmalar, bu tedavi yönteminin etkinliğini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Fibromiyalji, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir sağlık sorunudur. Geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak, TMS gibi yenilikçi tedavi seçenekleri de fibromiyalji hastalarının yaşam kalitesini artırabilir.

devamı

Tms Tedavisi Yan Etkileri

TMS ve ilaç tedavisi arasında ki yan etki farkları

Yukarıdaki tabloda TMS’nin ile muadili ilaçların yaygın görülen yan etkileri arasındaki farklar listelenmiştir. Görüldüğü gibi TMS tedavisi ilaç kullanımına göre çok daha az sayıda ve hafif yan etkilere sahiptir. En yaygın görülen yan etkileri baş ağrısı ve tedavi uygulanan bölgede görülen kısmi rahatsızlıktır. Aktif tedavi veya sham tedavisi gören hastalarda sırasıyla %28 ve %16 oranında baş ağrısı yaşamıştır (Fitzgerald & Daskalakis, 2013).

TMS tedavisinin başlıca yan etkileri nelerdir ?

 • Kafa derisinde rahatsızlık
 • Hafif baş ağrısı

İlaçların yan etkileri nelerdir ?

 • Ağız kuruluğu
 • Hafif baş ağrısı Yorgunluk veya Sersemlik
 • Kilo alma
 • Sindirim sorunu
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Endişe
 • Çarpıntı
Videomuzu İzleyin!

Merak Edilenler

TMS tedavisi hakkında merak edilenleri buradan takip edin, siz de iletişim formu aracılığla bizlere merak ettiklerinizi iletiniz.

TMS tedavisi kaç gün sürer ?

TMS tedavisi kaç gün sürer ?

TMS tedavisinin genel olarak uygulanması haftada 3 ila 5 seans olmak üzere, toplamda 15-20-30 seans olacak şekilde, 4-6 haftalık süreci kapsar. Her tedavi seansı yaklaşık bir saat sürer. Hastalığın tanısına göre değişmekle birlikte diğer tedavilere ek olarak veya tek başına kullanımı mevcuttur. Ortalama 10 ila 20 arasında ve 2-3 günde bir uygulanan seanslar bazı hastalık grupları için daha etkili bulunmuştur.

Devamını Oku
TMS tedavisi kaç seans ?

TMS tedavisi kaç seans ?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavisi, genellikle belirli bir durumun tedavisinde veya semptomların iyileştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak, TMS tedavisi kaç seans süreceği konusunda kesin bir kural yoktur, çünkü bu durum hastanın özelliklerine, tedaviye yanıtına ve tedavi amaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Birçok durumda, TMS tedavisi haftada 5 seans olarak uygulanabilir ve genellikle 4 ila 6 hafta sürebilir. Ortalama 10 ila 20 arasında ve 2-3 günde bir uygulanan seanslar daha etkili bulunmuştur. Ancak bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun bir tedavi süreci gerekebilir. Tedavinin etkili olup olmadığını değerlendirmek için genellikle birkaç seans sonrasında bir değerlendirme yapılır.

 

Devamını Oku
TMS tedavisi kimlere uygulanmaz

TMS tedavisi kimlere uygulanmaz

Tms tedavisi çocuk ve gebeler dahil birçok hasta grubuna uygulanabilir. Ancak beyin pili olanlar ve baş çevresinde manyetik platin olan hasta gruplarına uygulanmamaktadır. Ayrıca epilepsi hastaları için özel protokol ile uygulanabilir.

 

Devamını Oku

TMS tedavisinin genel faydaları nelerdir ?

TMS tedavisi uygulanan hastada sıklıkla 7-10 gün içinde iyileşme gözlemlenir. Hastaların çoğu ise tedavinin ikinci haftasında terapötik faydayı fark etme eğilimindedir. Örneğin, depresyon tedavisinde eğer yeteri kadar iyileşme görünmezse 3. hafta tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Hastalar, birbirine göre farklılık göstermekle beraber hastalığın tekrar etmesinden (relaps) dolayı 2-12 ay sonra idame terapisine ihtiyaç duyabilir ve bu da ilk tedavinin yarısını içerir (NP İstanbul, 2018).


TMS kullanımı yukarıda belirtildiği gibi doktorlara nöro-psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde geniş imkan ve kolaylıklar sunmaktadır. Bunlara ilaveten, TMS tedavisinin genel faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Çok az yan etkisi vardır.
 • En olası yan etkisi baş ağrısıdır.
 • Anestezi gerektirmez.
 • Hasta ayakta tedavi edilir.
 • Sıklıkla 2-4 haftalık tedavi yeterlidir.
 • Vücuda doğrudan müdahale edilmez.
 • Bazı hastalıklarda ilaçtan etkin bulunmuştur.
 • Protokoller hastanın özel durumuna göre uygulanır
En olası yan etkisi baş ağrısıdır.
Çok az yan etkisi vardır.
Anestezi gerektirmez.
Hasta ayakta tedavi edilir.
Sıklıkla 2-4 haftalık tedavi yeterlidir.
Vücuda doğrudan müdahale edilmez.
Bazı hastalıklarda ilaçtan etkin bulunmuştur.
Protokoller hastanın özel durumuna göre uygulanır
Adresimiz
Hızlı İletişim
En kısa süre içerisinde sizlere dönüş yapılacaktır
Biz Size Ulaşalım
TMS kalitesiyle tanışın. En kısa sürede sizinle iletişim kurulacaktır. Kişisel bilgileriniz gizlilik politakamız gereği kimseyle paylaşımayacaktır.

Genel Bilgiler

TMS tedavisi hakkında gelen bilgiler

Hazırlık

Hazırlık

TMS'ye girmeden önce, hastaların tedavinin güvenli ve sağlığınız için iyi bir seçenek olduğundan emin olmak için tıbbi bir muayeneye ihtiyacı vardır. Doktor size depresyonunuzla ilgili birkaç soru soracaktır.

Devamını Oku
Prosedür

Prosedür

Transkraniyal Manyetik Stimülasyona Genel Bakış (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon nedir)

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), beynin daha küçük bölgelerini uyarmak için kullanılan invazif olmayan bir prosedürdür. Bu prosedür, depresyon semptomlarını iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak için manyetik bir alan kullanır. Genellikle bu prosedür, diğer depresyon tedavileri iyi sonuç vermediğinde önerilir.

Devamını Oku
Tms Tedavisi Nedir?

Tms Tedavisi Nedir?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyonu (TMS), elektromanyetik indüksiyon kanununa göre oluşturulmuş elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen manyetik dalgaların nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde günümüzde güncel ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. TMS’nin bir diğer ismi ‘Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU)’ dır.

Devamını Oku
WhatsApp WhatsApp